Visie Toekomst Zuiderwoude

TOEKOMSTVISIE ZUIDERWOUDE
 
Tijdens de jaarvergadering van 2022 heeft de dorpsraad voorgesteld een dorpsvisie te ontwikkelen. Dit werd enthousiast ontvangen. 

Waarom een dorpsvisie?
Door met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die ons allemaal aangaan, willen we een gezamenlijk beeld ontwikkelen over de toekomst van het dorp. Wat vinden we belangrijk? Wat koesteren we? Wat willen we verbeteren? Zo bepalen we samen de speerpunten voor de komende jaren, hetgeen de dorpsraad richting geeft in de gesprekken met de gemeente. 

De Omgevingswet die begin 2023 wordt ingevoerd kent minder regels en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Er is dus veel ruimte voor burgerparticipaties. Daarom is het belangrijk dat wij goed weten waar wij als dorp staan en waar wij naartoe willen. Een visiedocument kan ook door de gemeente worden geraadpleegt bij besluitvorming.
 
In Marken en andere kernen in Noord-Holland is met succes een dergelijke visie ontwikkeld. 

Het bestuur heeft een concept stappenplan gemaakt om in 2023 toe te werken naar een gedeelde dorpsvisie.
Eerst komt er een inventarisatie van wensen en thema’s. Zo worden we bewust van de thema’s en weten we wat we willen. Die thema’s worden dan verder in werkgroepen verdiept.
De resultaten worden gebundeld in de dorpsvisie en dienen als handvat voor de gesprekken met de gemeente en bij de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet. Tijdens de totstandkoming van de visie zullen meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd. 
De Dorpsraad start in oktober 2023 met dit proces.

Hoe ziet het proces eruit?

 

13 oktober 2023: Jan Stam van Dorpswerk Noord Holland geeft presentatie tijdens jaarvergadering Dorpsraad.


14 oktober 2023: Versturen ENQUÊTE

28 oktober 2023: deadline inleveren enquêtes

10 november 2023: presentatie uitslag enquête in het dorpshuis, brainstorm en installeren commissies en commissievoorzitters


1 maart 2024: tussentijds verslag commissies

15 maart 2024: sluitingsdatum feedback

19 april 2024: eindverslag commissies

7 juni 2024: presenteren aan burgemeester  

Zet deze data alvast in je agenda!

 

Zoeken

Actueel

WebWaterland.nl