2022 Schouw Gemeente

 

Dorpsraad Zuiderwoude Schouw Verslag 

 

25 mei 2022 in Zuiderwoude

 

Beste Mensen, Afgelopen weken heeft de Dorpsraad twee ontmoetingen gehad met de wethouders en ambtenaren van de gemeente om de door jullie ingebrachte stukken te bespreken. Hierbij ons verslag.

 

Schuingedrukt komt uit een schriftelijke reactie van de gemeente van ons overleg van vorig jaar. Sindsdien zijn er mensen weggegaan bij de gemeente en nieuwe voor in de plaats gekomen, ieder met zijn eigen voorkeuren en overtuigingen...

 

De gemeente heeft een “klankbordgroep verkeer” opgericht.

De klankbordgroep verkeer is door de raad opgericht om in verschillende kernen de verkeersknelpunten in kaart te brengen en te kijken naar oplossingen. Ze zijn nu bezig met Ilpendam. Daarna ligt in de planning om Monnickendam en Uitdam te doen. Dus het zal nog enige tijd duren voordat we aan een volgende kern komen. 

De Dorpsraad heeft gevraagd aan onze dorpsgenoot René Olde Olthof (Dorpsstraat #12) om dit op te pakken.

 

 1. Hardrijden: Aandammergouw snelheid omlaag, bv met betonnen bloembakken of “auto te gast”? Of bord plaatsen: “uw huidige snelheid” met een smiley?

   

De wegen buiten de bebouwde kom vallen onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap HHNK. Er is vorig jaar een snelheidsmeting gehouden op de Peereboomweg en de Gouw en daar zijn gemiddeld toegestane snelheden gemeten. Het probleem zit hem natuurlijk in de incidentele uitschieters die het gevaarlijk maken. Over de incidentele uitschieters geeft de gemeente aan: Het HHNK zal zelf geen extra snelheidsremmende maatregelen (willen) nemen. Ze doen dit helaas nergens.

 

Over het plaatsen van drempels geeft de gemeente aan: Een drempel is niet goed voor de ondergrond, het verzwaart de ondergrond en de trillingen die het veroorzaakt bij de huizen zijn ook niet goed voor de huizen. Een van de mogelijkheden om de snelheid eruit te halen bij de Gouw zou kunnen zijn dat vanaf het 30 km/uur gedeelte een klinker wegdek komt, daarin zou je ook nog de cijfers “30” kunnen straten zoals ook is gedaan op het Noordeinde in Monnickendam. Verder kun je optische lijnen aanbrengen die mensen attent kunnen maken dat er 30 km/uur geldt. Voor klinkerbestrating is nu geen budget.


Vorig jaar is tevens afgesproken dat er een tijdelijk matrix bord “u rijdt te hard” komt. De matrixborden worden in 2022 in ieder geval 1x in de Dorpsstraat geplaatst gedurende 2 weken. Doel: bewustwording (1ste week matrix uit wordt wel gemeten, 2de week wel matrix aan).  

Wij kunnen ons niet herinneren dat deze zijn geplaatst en zullen het nogmaals onder de aandacht van de gemeente brengen.

 

 1. Spiegel bij hoek Dijkeinde, Dorpsstraat en Rijperweg en een spiegel bij kruispunt Gouw-Dorpsstraat

De gemeente plaatst geen spiegels omdat mensen dat naar de spiegel kijken en niet naar de weg. Een oplossing is om de heg van #72 veel lager te maken en de heg en hek van #74 te verwijderen.

 

 1. Verzoek voor drainage in berm

Grondwater staat te hoog voor drainage.

 

 1. Verzoek voor palen in de berm om de berm te beschermen tegen kapotrijden 

Verhindert het parkeren en het maaien van de bermen.

 

 1. Kapotgereden hoek Dorpsstraat #74 

Berm valt helaas niet te verbeteren. Te veel kabels en leidingen in deze bocht. Vrachtverkeer wordt door gemeente gebeld en aangesproken.

Hier is weinig aan te doen volgens de gemeente, bloembakken plaatsen ze niet (onderhoud etc). De gemeente overweegt om de 2 parkeerplekken die nu tegenover #74 liggen, aan de kant van de kruising, tot “niet parkeren” te maken zodat vrachtwagens makkelijker de draai kunnen maken. Wellicht handig om de overgebleven parkeerplaatsen tussen #74 en #76 dan te verbinden zodat er daar weer twee parkeerplaatsen bijkomen.

 

 1. Bielzen in de berm als bescherming tegen kapotrijden berm  

Onwenselijk, schade of aansprakelijkheid ligt bij eigenaar.

 

 1. Keien in berm bij huizen tussen #62 en #70 als bescherming tegen kapotrijden berm

In de berm zijn door de bewoners keien neergelegd ter bescherming van het gras.

Dit is ongewenst. Schade en aansprakelijkheid ligt bij bewoners.

Dit is niet toegestaan omdat er gevaarlijke situaties door ontstaan. Er is al bijna een ongeluk gebeurd met een scholier die tegen een kei fietste omdat hij een aankomende vrachtwagen wilde ontwijken en voor de aankomende vrachtwagen viel. Bewoners worden - wederom - verzocht deze keien weg te halen. 

 

 1. Tegels in de berm als bescherming tegen kapotrijden berm

Formeel niet toegestaan, berm wordt nu naast de tegels stuk gereden.

 

 1. Verzakt wegdek bij overgang naar asfalt  

Gaan de collega’s van de afdeling wegen naar kijken.

 

 1. Spoorvorming in wegdek langs school

Is bekend, wordt jaarlijks gemeten en wordt verwerkt in onderhoudsprogramma, krijgt nu extra aandacht van de collega’s van de afdeling wegen.

 1. Een kiss and ride plek voor de school 

2021: Zijn al eerder tekeningen van gemaakt maar is nooit vervolg aan gegeven. Wij gaan de komende periode deze punten intern even oppakken en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

2022: Nu vinden de nieuwe medewerkers van de gemeente het niet wenselijk omdat ze daar het liefst zo min mogelijk auto’s willen hebben. Gemeente overweegt om voor de school een fietsen stopplaats te maken voor de bakfietsen en andere fietsen van ouders die hun kinderen per fiets halen en brengen.

 

 1. Sporen naast de drempel en bij #52

Gaan de collega’s van de afdeling wegen naar kijken

 1. De parkeerdruk bij de kerk zou ook kunnen verminderen door het plaatsen van een verkeersbord: “P 300 meter”, verwijzing naar het parkeerterrein naast de school.

Vindt gemeente goed plan, gaan ze uitwerken.

 

 1. Twee te kleine parkeerplaatsen verwijderen nabij kerk en evt nieuwe parkeerplaats

Er worden 2 parkeerplaatsen weggehaald die nu zo ondiep zijn dat er auto’s te ver in de dorpsstraat uitsteken als er geparkeerd wordt. Die plekken worden waarschijnlijk gebruikt om een fietsenrek te plaatsen.

De gemeente overweegt om het bloemperkje op de hoek tussen de parkeerplaatsen te gebruiken voor het maken van 1 parkeerplaats. Een van de omwonenden heeft aangegeven dat wanneer dit een parkeerplaats wordt zijn uitzicht belemmerd wordt.

 1. Het “mededelingen” bord nabij de kerk is armoedig
  Onderzoekt gemeente 

 

 1. Rozenperk bij kerk is verwaarloosd, komen bomen doorheen, andere beplanting?
  Onderzoekt gemeente

 

 1. Beveiliging gevaarlijke oversteek N518 - Gouw Zuiderwoude: snelheidsdisplays en borden plaatsen?

Deze oversteek ligt ingewikkeld bij verkeer en komt bij de provincie ook niet goed door. Wel is GW bezig met het Verkeersveiligheidsplan en proberen hiermee alles goed in kaart te brengen.

Status: kruising wordt door de provincie (interne info gemeente) opgepakt. In 2023 wordt de kruising gereconstrueerd. De gemeente en HHNK worden betrokken bij de planvorming door de provincie in 2022.

De dorpsraad blijft het proces nauwgezet volgen.

 

 1. Waarom wordt er niet gehandhaafd op niet-tijdelijke activiteiten op trapveld (bereikbaar via Gouw)? Bijvoorbeeld een tuin aanleggen, bomen planten, compost dumpen. Er kan niet goed worden gemaaid, sloot kan niet worden bijgehouden

Status: de dumpingen gft zijn opgeruimd door de gemeente. Er kan wel worden gemaaid. Er is wel een klein gedeelte lang gras t.b.v. insecten (ca. 20m2), dat wordt onderhouden door een bewoner (groenadoptie). De bewoner heeft hier veel tijd (en ook geld) in zitten. Dergelijke ideeën (biodiversiteit bevorderen/bewonersinitiatieven) zijn doelen opgenomen in de groenvisie. Natuur adoptie krijgt een contract van gemeente en er mag gevoetbald worden op het trapveldje

 

 1. De boomstammen bij het Kerk Ae: er is beschermd dorpsgezicht en bepaalde zonnepanelen en kunststof kozijnen mogen hier niet maar die verwaarloosde blokken mogen wel van de welstandscommissie?

Status: plaatsing blokken destijds in overleg met de dorpsraad. Wanneer de blokken worden verwijderd wordt er geparkeerd op het gras.

 

 1. Hoeveelheid paardenpoep in het dorp op de weg

Status: hier kan de gemeente weinig aan doen om te voorkomen. Idee om paarden met vangzak te laten lopen (geen grapje)?

 

 1. De aangereden dieren op de Burg Peereboomweg, waarschuwingsborden plaatsen?

De weg is van HHNK (niet van de gemeente). Contact opnemen met HHNK (melding). Vraag vanuit Dorpsraad: is er iemand in het dorp die dit op zich wil nemen? Graag een PB.

 

 1. Atjehgouw geen voorrang van rechts meer?

Dorpsraad neemt contact op met HHNK

 

 1. Reflecterende punaises op het fietspad van de Peerenboomweg zodat fietsers beter zicht hebben op de scherpe bochten in de weg. 

Dorpsraad neemt contact op met HHNK

 

 1. Sloten baggeren

HHNK organiseert dit. Dorpsraad neemt contact op met HHNK

 

 1. Wateroverlast bij regen parkeren voor hoek Dorpsstraat -Dijkeinde en bij keerplek melkwagens hoek Dorpsstraat - brug richting Rijperweg #72

Grondwater staat te hoog zodat regenwater niet door de open stenen de grond in kan lopen.

Betere afwatering noodzakelijk om water weg te laten lopen. Bemaling/ grondwaterpeil: bij veel regen staat het water (in veel tuinen) veel te hoog. HHNK vragen. Dorpsraad neemt contact op met HHNK

 

 1. Alleen bestemmingsverkeer?

Niet te handhaven en onwenselijk

 

 1. Schoolbus niet meer door dorpsstraat

Dorpsraad heeft contact opgenomen met school om dit te bespreken. Gemiddeld zitten er 30-35 personen in de bus. Dus dan heb je al gauw een touringcar nodig. Twee busjes is duurder (2 chauffeurs) en dan is niet altijd in elke bus een leerkracht. Maar als er een alternatief is dan neemt school contact op.

 

 1. Minder verkeersborden (erg ontsierend)

Gaan ambtenaren op studeren.

 

 1. Zwaar vrachtverkeer weigeren

Onmogelijk, dan kun je geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gebouwen en hinder je het agrarisch verkeer

 

 1. Er wordt veel te hoog en te groot gebouwd in Zuiderwoude

De provincie is streng op lintbebouwing in dorpen en samen met de gemeente wordt erop toegezien dat het bouwbesluit en bestemmingsplan wordt nageleefd.

 

 1. Beheer begraafplaats: er wordt toch jaarlijks voor het onderhoud geld betaald aan de gemeente? Waarom vraagt de gemeente of we het zelf willen onderhouden?

Het gaat de gemeente niet zozeer om het geld (dat vloeit wellicht in de algemene middelen). De gemeente zit ook krap in de personele bezetting van de groendienst. De gemeente garandeert het basisniveau van de begraafplaats. Gemeente komt er niet iedere week en met lokale ondersteuning kan misschien de onderhoudsfrequentie omhoog en dus de kwaliteit en kan er wellicht meer gemeenschapsgevoel ontstaan.

Indien iemand interesse heeft ontvangen we graag een bericht!

 

 1. Vergroening van ons schoolplein. (De Torteltuin). Aanvraag subsidie ingediend bij welzijnssubsidies@waterland.nl, aangeboden de plannen toe te lichten, maar niets gehoord…

Vraag van gemeente: Wil je deze aanvraag even met een korte toelichting sturen aan  marinca.dinkla@waterland.nl, dan pakt zij het op.

 

 1. Grastegels plaatsen naast wegdek Dorpsstraat en Dijkeinde (zoals wel op de Gouw)? Wordt nu modderpoel

VOORSTEL voor vraag 6 en 7: dorpsraad maakt via Mark een afspraak met wegbeheerder (Justin), Buitendienst (Monique) en verkeer (Cas).

 

 

Zoeken

Actueel

WebWaterland.nl