2023 Jaarvergadering Dorpsraad

 Vergadering Dorpsraad 13 oktober 2023

 

Opkomst 29 personen

Aanwezige bestuursleden: Rosa Reuten, Christiaan Swen, Merlijn Hartog, Jaap Honing, Frits Philips.

Afwezig: Cor Lodder en Bas Twigt

 

Opening, welkom en voorstelrondje

Er zijn geen vragen over de agenda.

 

 1. Notulen vorige vergadering
  Goedgekeurd, geen opmerkingen

 2. Dorpsschouw 2023
  Er wordt verwezen naar het eerder verstuurde verslag hiervan. Geen opmerkingen.

 3. Begraafplaats
  De gemeente heeft de Dorpsraad benaderd met de vraag of vrijwilligers de gemeente willen helpen bij het onderhouden van begraafplaats in Zuiderwoude. De gemeente verzorgt het basisonderhoud, maar met een beetje meer liefde en aandacht van de inwoners wordt de begraafplaats zo veel mooier.  De Gemeente voorziet in de basiszorg en materialen (schoffels etc).  Rosa wil dit oppakken door op 28 oktober te starten, je kunt je bij haar aanmelden, zie ook deze link.

 4. Website gelanceerd!
  Sinds kort is de website van de Dorpsraad gelanceerd: https://www.dorpsraadzuiderwoude.nl/
  Wij verzoeken alle verenigingen die vermeld willen staan op deze website om informatie te sturen naar de dorpsraad zodat we deze kunnen weergeven op de site.

 5. Zonnepanelen update

  1. 1 april 2023 zou gemeente komen met een visie en besluit over zonnepanelen in relatie tot het beschermd dorpsgezicht. Dit is niet gehaald en er is geen nieuwe datum bekend geworden. 11 september 2023 heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente afzonderlijke interviews gehouden met dorpsraad vertegenwoordigers uit alle kernen. Een verslag van dit interview kan hier worden gedownload. Het is nog niet bekend welke invloed de per 1 januari 2024 nieuw aan te nemen Omgevingswet zal hebben.

 6. Ontwikkelen van een dorpsvisie – omgevingsvisie en burgerparticipatie

  1. Presentatie van Jan Stam van Dorpswerk Noord Holland

  2. Het volgende tijdschema zal worden gehanteerd:

   1.  
 7. Rondvraag

 

Punten ingebracht door inwoners die er niet bij kunnen zijn vanavond

 

 1. Jaap Arkesteijn: Er wordt te hard gereden, kan dat aangepakt worden? DR We nemen dat mee, al jaren heeft het onze aandacht, maar wellicht kunnen we het ook door de nieuw op te richten commissie Verkeer verder brengen?

 2. Ed Honingh: 

  1. Fietstrap einde dijkeinde is gevaarlijk, met name met zware elektrische fietsen. 

  2. Kunnen er strepen op T-splitsing Dorpsstraat en Rijperweg geplaatst worden zodat mensen gewaarschuwd worden dat er verkeer vanuit het bruggetje Rijperweg kan aankomen?

 3. Monique Landman: Is het mogelijk om restafval in een ondergrondse container te stoppen? Vraag het nog eens aan de gemeente. DR neemt het mee naar gemeente.

 4. Wilma: 

  1. vroeger werd uitgevoerd Onderhoud van brandbestrijding infrastructuur, nu niet meer? 

  2. De witte bruggen bij Rijperweg zijn verzakt en nu is de hoek te scherp en schaven auto’s hun voorbumpers.

  3. Boerderij familie Dirksen staat al 2 jaar leeg, gaat er nog wat gebeuren? Hebben jullie nog eens iets gehoord daarvan? Was laatst een projectontwikkelaar geïnteresseerd schijnt. DR heeft geen update ontvangen. Ton Pieterse geeft aan: Boerderij gebouwen worden tzt verwijderd. 

  4. Klein chemisch afval: kan er niet een klein depot worden aangemaakt? Het hoofdpijndossier van gemeente, is nu tijdelijk in Purmerend ondergebracht. Bedoeling is nieuwe in Katwoude. Maar, er komt in Purmerend een nieuwe gemeentewerf die veel meer dichtbij is voor ons. Daar wordt nu over gesteggeld in de gemeente. Kan overigens ook bij Albert Heijn Spil ingeleverd worden.

  5. Oude kringloopwinkel in Broek in Waterland zou toch een supermarkt worden en nu niet meer? Dorpskernen hollen uit qua voorzieningen. DR: hebben verschillende ondernemers naar gekeken en een supermarkt op die plek is niet rendabel te krijgen.

 5. Dick de Zwart: 

  1. Boomstronken bij Kerk Ae zijn goed. Zijn nu aan het rotten, kunnen die vervangen worden?

  2. Bij de verkiezingen mag je daar posters ophangen. Waait altijd om en niemand neemt er notie aan. Er is nu nieuwe aanplant, kunnen we misschien geen bord plaatsen?

 6. Wilhelm: Is er een mogelijkheid om te voorkomen dat activiteiten in het dorp op dezelfde datum worden uitgevoerd? 

 7. Rob van Klaveren

  1. Vroeger had de Dorpsraad twee vergaderingen per jaar. Dat is de laatste jaren helaas niet meer zo. Ik zou willen pleiten voor twee vergaderingen per jaar, bijv. begin november en eind april. DR: de vraag is of dat qua opkomst doelmatig is, een keer per jaar bijeenkomst heeft al een relatief lage opkomst. De komende tijd zullen wij overigens vaker bij elkaar komen ivm het opstellen van de dorpsvisie.

  2. Aandacht voor het vaak te snel rijdende verkeer in de Dorpsstraat. Zeker het verkeer vanuit het Dijkeinde.  Kan de gemeente of het Hoogheemraadschap hier niet wat aan doen, bijv. een drempel op het Dijkeinde vlak voor het bord Zuiderwoude.

  3. Kunnen de gemeente en het Hoogheemraadschap er niet voor zorgen dat de bermen in de Dorpsstraat en op het Dijkeinde regelmatig worden gemaaid, bijv. aan beide zijden een halve meter laag gras. Dit i.v.m. de veiligheid voor de dieren zoals de eend, de meerkoet en haas. Er worden teveel dieren doodgereden.

 

Link naar presentatie van Jan Stam van Dorpswerk Noord Holland

Zoeken

Actueel

WebWaterland.nl