Convenant 2022 Kernraden en Gemeente

Tussen de gemeente en de kernraden is een nieuw convenant gesloten. In dit convenant worden afspraken gemaakt over hoe we als gemeente en dorpsraad met elkaar contact onderhouden en elkaar van informatie voorzien. Doel is om als kernraden een volwassen gesprekspartner van de gemeente te zijn. Getekende convenant kan HIER gedownload worden.

Zoeken

Actueel

WebWaterland.nl